Başmühendis ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Başmühendis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Başmühendis" ne demek?

 1. En üst düzeydeki mühendis.

Başmühendis nedir? İlişkili sözcükler

 • Mühendisın: (Mühendis. C.) Mühendisler. Hendese ilmini bilen kimseler. (Osmanlıca’da yazılışı: mühendisîn) devamı...
 • Hendesei Mülkiye Mektebi: Osmanlı İmparatorluğu devrinde mühendis yetiştirmek gayesiyle açılan mekteb. XIX. yy. sonlarına kadar memlekette belediye ve mimari işlerde vazife alacak mühendis bulunmuyordu. Nafia Nezareti bu ihtiyacı nazar-ı itibara alarak bir mühendis mektebi kurulmasının lüzumlu olduğunu ileri sürünce, padişahın emriyle 1884 yılında mekteb açıldı. Ve ilk mezunlarını1888 yılında verdi. 1909 tarihinde ise okulun adı, Mühendislik Mektebi olarak devamı...
 • Diplomate: Doktor ve mühendis gibi meslek diploması alan kimse. Diplomalı, diploma sahibi (özellikle doktor veya mühendis) devamı...
 • Başmühendislik: Başmühendis olma durumu. devamı...
 • Başmurakıp: En üst düzeydeki denetçi. devamı...
 • Mühendishane: Osmanlı Devletinde mühendis yetiştiren yüksekokul. devamı...
 • Consulting Engineer: Danışman mühendis devamı...
 • Genel Müdür: Bir kurum veya kuruluşta yönetimin en üst düzeydeki sorumlusu. devamı...
 • Certificated Engineer: Yüksek mühendis devamı...
 • Messah: Ölçü aletleriyle arazi ölçen. Mühendis. devamı...

Başmühendis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.