başmürettiplik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte başmürettiplik kelimesinin manası:

  1. Başdizgicilik.

başmürettiplik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları