Batı Afrika ülkeleri Merkez Bankası ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Batı Afrika ülkeleri Merkez Bankası" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Batı Afrika ülkeleri Merkez Bankası" ne demek?

 1. Parasal birliği sağlamak amacıyla 1962 yılında Batı Afrika Para Birliği ülkeleri merkez bankalarının yerini alan banka.

Batı Afrika ülkeleri Merkez Bankası nedir? İlişkili sözcükler

 • Basle Sözleşmesi: G-10 ülkeleri merkez bankaları arasında işbirliğini geliştirerek, sermaye standartlarında norm birliği sağlamak, rekabet koşullarını oluşturmak, banka şubelerinin yasal statülerini belirlemek ve kara paranın aklanmasını önlemek amacıyla 1988 yılında imzalanan sözleşme. devamı...
 • Merkez Bankası Parası: Merkez bankası tarafından çıkarıma konu olan para. Parasal tabana kamu kesimi mevduatının eklenmesiyle hesaplanan ve merkez bankasının denetimi altında bulunan parasal büyüklük. devamı...
 • Muhabir Banka: Dövizle askerlikle ilgili olarak, yükümlülerce ödenecek dövizlerin, T.C. Merkez Bankasına gönderilmesi için bu banka tarafından belirlenmiş bankalar ve kuruluşlardır Bk. aracı banka devamı...
 • Halk Bankası: Tecim bankalarından sayca sağlayamayan küçük tecimen ve sanatçılara borç para vermek amacıyla kurulan banka. devamı...
 • Karadeniz Ticaret Ve Kalkınma Bankası: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Antlaşması’nı imzalayan ülkelerin katılımıyla söz konusu ülkelerdeki iktisadi kalkınmayı ve bölgesel işbirliğini finansman sağlayarak desteklemek amacıyla üye ülkelerin temsilcileri ile uluslararası banka ve finansman kuruluşlarının katılımıyla 1994 yılında kurulan ve merkezi Selanik’te olan kalkınma bankası. devamı...
 • Dış Krediler Kur Farkı Fonu: Yatırımların ve döviz kazandırıcı etkinliklerin finansmanı için bankalarca dış kaynaklardan doğrudan ya da hükümet kanalıyla sağlanan kredilerin bu bankalar ve kredi kullandırılan borçlular açısından kur riskini ortadan kaldırmak amacıyla T.C. Merkez Bankası yönetiminde Para Kredi Kuruluna bağlı olarak 1984 yılında kurulmuş, 2000 yılında etkinliğine son verilmiş bütçe dışı bir fon. devamı...
 • Merkez Bankası Kredileri: Bk. merkez bankası avansları devamı...
 • Içsel Para Sunumu: Merkez bankasının pasif konumda olduğu durumda; hanehalkı, firma ve bankaların davranışlarıyla iktisadi hayatın gereksinimlerine göre belirlenen para sunumu. devamı...
 • Ahlaki Ikna: Belirli bir para politikası izlenmesinin olanaksız olduğu durumda, sorunu aşmaya yönelik davranmaları konusunda Merkez Bankasının ticari bankaları ikna etmesi. devamı...
 • Kısmi Karşılık Bankacılığı: Ticari bankaların ve merkez bankasının para yaratma konusunda tekel gücüne sahip olduğu bankacılık sistemi. krş. yüzde yüz kuralı sistemi devamı...

Batı Afrika ülkeleri Merkez Bankası ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.