battle of horseshoe bend sözlük anlamı nedir?

Sözlükte battle of horseshoe bend kelimesinin manası:

  1. Nal Virajı Muharebesi, Creek Yerli kabilesi ile beyaz yerleşŸimciler arasında 1814 yılında Alabama'da gerçekleşŸen ve Creek SavaşŸı'nı sonlandıran çarpışŸma (Creek Yerlileri ağŸır kayıplar verdi)

battle of horseshoe bend ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları