bayağı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bayağı kelimesinin manası:

 1. Aşağılık, pespaye
  Örnek: Bütün hareketleri adi, kaba ve bayağı idi. Ö. Seyfettin
 2. Kibar olmayan, basit, adi, sıradan, amiyane, banal
  Örnek: Çapkınlığı, çok iğrenç ve bayağı çapkınlık. M. Yesarî
 3. Her zamanki gibi olan, hiçbir özelliği bulunmayan
  Örnek: Kardeşimi birdenbire çok bayağı buldum. P. Safa
 4. Hemen hemen, âdeta.
 5. Gerçekten, çok, oldukça, epey
  Örnek: Bayağı, çocuk gibi sevinirim limonun yarısının durduğuna. S. F. Abasıyanık
 6. Çok iyi, pekâlâ.
 7. Âdî, ale'l-âde (bk. olağan). ~ boyunluluk: âdî kefâlet. ~ ortaklık: âdî şirket.

bayağı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları