bazofil sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bazofil kelimesinin manası:

  1. Alkali özelliği üstün olan bitki.
  2. (Yun. basis: baz; philein: sevmek) Bazseven; bazik boyalara karşı bir çekimi olan.
  3. Mast hücresine benzeyen, alerjide rol oynayan kan akyuvar hücrelerine verilen ad.
  4. Çapları insanda 8-10 mikron, hayvanlarda 10-18 mikron arasında değişen, bazik boyalarla mor renge boyanan granüllere sahip, yüzeyinde IgE için özel almaçlar bulunan, mast hücreleri gibi heparin, histamin ve az miktarda bradikinin ve serotonin salan, alerjik ve paraziter hastalıklarla uzun süren kronik yangılarda sayıları artan sayıca en az olan granüllü akyuvar tipi.
  5. Hipofiz bezinin ön lobunda, bazı hormonların salındığı ve bazik boyalarla boyanan hücreler.
  6. Bazik boyalarla kolayca boyanan herhangi bir hücre.
  7. Sitoplazmasında bazik boya alan granüllere sahip lökosit cinsi
  8. Hipofiz ön lobunda bulunan bir hücre cinsi.

bazofil ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları