be poised in the sky sözlük anlamı nedir?

Sözlükte be poised in the sky kelimesinin manası:

  1. Havada hareketsizmişŸ gibi durmak.

be poised in the sky ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları