be well informed sözlük anlamı nedir?

Sözlükte be well informed kelimesinin manası:

  1. İyi bilgilendirilmişŸ olmak, aydın olmak, bilgili olmak, özel bir konuda veya genel olarak genişŸ ve derin bilgiye sahip olmak; en uygun bilgiye sahip olmak, güncel bilgiye sahip olmak, olayların farkında olmak

be well informed ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları