beat it sözlük anlamı nedir?

Sözlükte beat it kelimesinin manası:

  1. Defolmak, defolup gitmek

beat it ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları