Becermek ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Becermek" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Becermek" ne demek?

 1. Güç görünen bir iş veya duruma çözüm bulmak, üstesinden gelmek

  Örnek:

  Becerebilsek şarkı da söyleyeceğiz. R. N. Güntekin

 2. Bir şeyi kullanılmaz duruma getirmek, bozmak, kirletmek.

 3. Irzına geçmek, kirletmek.

 4. Birini öldürmek.

Becermek nedir? İlişkili sözcükler

 • Duman Attırmak: Kötü duruma düşürmek, birini yıldırmak, korkutmak. Argo kötü duruma düşürmek, geride bırakmak, birini yıldırmak: “Ama yerine göre karşısına dikilenlere de duman attırır.” -R. N. Güntekin. devamı...
 • Pisletmek: Pis duruma getirmek, kirletmek Örnek: Ortalığı pisletmekten başka bir işe yaramayan kediler… R. N. Güntekin Kötü bir duruma sokmak. devamı...
 • Sürüklemek: Bir şeyi yerden kaldırmadan iterek veya çekerek götürmek Örnek: Prenses koluma girdi, sürüklercesine büfeye götürdü. A. Gündüz Akarsu alıp götürmek Örnek: Sakarya nehri kırılmış söğüt dallarını, saman çöplerini sürüklüyordu. A. İlhan İstekli olmayan birini bir yere götürmek, getirmek Örnek: Seni bırakmam vallahi diyor ve bazen gittiği yerlere bile onu sürükleyip götürmek istiyordu. Y. K. Karaosmanoğlu Bir kimseyi, bir işi yapmaya zorlamak. devamı...
 • çarpıtmak: Çarpık duruma getirmek Örnek: Sağ gözünü şakağa doğru gerip çarpıtarak korkunç bir şekle sokmuştur. R. N. Güntekin Yanlışa ve kötü duruma götürmek Örnek: Örnek tutarlı olmazsa, kimseyi düzeltemez / Tutarlı olmayan örnek herkesi çarpıtır. T. Oflazoğlu Gerçek anlamından saptırmak. devamı...
 • Mıhlamak: Mıhla tutturmak, çakmak, çivilemek. Birini silahla yaralamak veya öldürmek. devamı...
 • Ezip Büzmek: Ezip parçalayarak tamamen değiştirerek kullanılmaz veya anlaşılmaz duruma getirmek: “Bütün ecnebi kelimeleri ezip büzüp anlaşılmaz hâle getirip öyle kullanıyorlar.” -B. R. Eyuboğlu. devamı...
 • Ensesinde Boza Pişirmek: Birini çok üzmek, tedirgin etmek. 1) ısıtmak, kızgın duruma getirmek: “Güneş, bütün gün enselerinde boza pişirmiş, vücutlarının teri mintanlarının üstüne çıkmıştı.” -H. Taner. 2) birini çok üzmek, tedirgin etmek: “İhtiyarlık devamı...
 • On Paralık Etmek: Birine hakarette bulunmak, birini kötü duruma düşürmek. devamı...
 • Batırmak: Bir şeyin sıvı veya yumuşak bir maddenin içine gömülmesine yol açmak, batmasını sağlamak Örnek: Yumuşak lifi alarak kurnaya batırdı. C. Uçuk Bir işte sermayeyi yitirmek. Bir kimseyi çekiştirip iyice kötülemek Örnek: Böyle tükürük saçtığına bakılırsa devamı...
 • Savmak: İstenmeyen birini yanından uzaklaştırmak Örnek: Böylece Arif Ağayı başımızdan savar ve sizinle bir mehtap gezintisi yaparız. R. N. Güntekin Sıkıcı bir durumu geçirmek, atlatmak, savuşturmak, defetmek Örnek: Kendini unutturmak ve bu ziyareti kazasız, belasız savmaktan başka bir düşüncesi bulunmayan bizim kaymakam… R. N. Güntekin Geçirmek. devamı...

Becermek ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.