becoming warped sözlük anlamı nedir?

Sözlükte becoming warped kelimesinin manası:

  1. Bükülme, bükülmüşŸ olma, eğŸrilmişŸ olma, eğŸrilme, çarpılmışŸ olma, biçimsizleşŸme, deforme olma

becoming warped ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları