Behaviouristic ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Behaviouristic" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Behaviouristic" ne demek?

 1. DavranışŸ bilimcilikle ilgili, davranışŸ bilimciliğŸe özgü; davranışŸçı psikolojiyle ilgili, davranışŸçı psikolojiye özgü

Behaviouristic nedir? İlişkili sözcükler

 • Behaviouristic Segmentation: Davranışsal bölümleme devamı...
 • Cybercultural: Siber kültür ile ilgili, modern dünyanın yaygın bilgisayar ağŸları ve çevrimiçi etkileşŸimi gerçeğŸi nedeniyle gelişŸmişŸ olan kültürel kurallar ve davranışŸ biçimine ait veya ilgili devamı...
 • şikayetname: Bir görevlinin, yanlış ve kötü eylemleriyle davranışlarını ilgili ve yetkili oruna bildiren yazı, şikâyet mektubu. Bir görevlinin, yanlış ve kötü hareketleriyle davranışlarını ilgili ve yetkili makama bildiren yazı, şikâyet devamı...
 • Menkıbe: Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye. Olağanüstü olaylarla ilgili anlatı Örnek: Kemalettin Bey, bize sağda ve solda, alçak, yüksek nihayetsiz tepelerin harp menkıbelerini anlatıyordu. H. devamı...
 • Ugly Behavior: Çirkin davranışŸ, uygun olmayan davranışŸ, utandırıcı davranışŸ, utanç dolu davranışŸ, utanç verici hareket tarzı devamı...
 • Attitude: Tutum, tavır, davranış, poz, durum, konum, fikir, düşünce, duruş Tutum, davranış, tavır devamı...
 • Etoloji: Hayvanların davranışlarını kendi doğal çevrelerinde ve deney düzeneğine sokmadan karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı. Canlıların davranışlarını inceleyen bilim dalı. devamı...
 • Kimyasal özellikler: Bir özdeğin yapısı ve tepkimelerdeki davranışlarıyla ilgili özellikler. devamı...
 • Kimyasal özellikler: Bir özdeğin yapısı ve tepkimelerdeki davranışlarıyla ilgili özellikler. devamı...
 • çiftleşme Davranışları: Çiftleşmeyle ilgili tavır ve davranışlar. devamı...

Behaviouristic ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.