Behrens Fisher Sınaması ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Behrens Fisher Sınaması" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Behrens Fisher Sınaması" ne demek?

 1. (İstatistiksel sınamalar) Değişkeleri eşit olmayan iki olağan evrenden rasgele çekilen örneklemlerin ortalamaları arasındaki çıkarımın anlamlılık sınaması. anlamdaş Fisher-Behrens sınaması.

Behrens Fisher Sınaması nedir? İlişkili sözcükler

 • Hotelling Sınaması: (Çok değişkenli istatistik) Çok-değişkenli çözümlemede, ortalamalar ve bunların çıkaranlarının anlamlılığı için, evren ortalamaları (…) yöneyi (…) örneklem ortalamaları yöneyi (…) ve örneklem ortakdeğişke dizeyi S olmak üzere, (…) ile yapılan sınama. devamı...
 • Hotelling Sınaması: (Çok değişkenli istatistik) Çok-değişkenli çözümlemede, ortalamalar ve bunların çıkaranlarının anlamlılığı için, evren ortalamaları (…) yöneyi (…) örneklem ortalamaları yöneyi (…) ve örneklem ortakdeğişke dizeyi S olmak üzere, (…) ile yapılan sınama. devamı...
 • Z Sınaması: Z-Dağılımma dayalı bir anlamlılık sınaması. Çoğu kez değişke oranı sınaması ile aynı anlamda kullanılır. devamı...
 • Cramer Von Mises Sınaması: (İstatistiksel sınamalar) Gözlenmiş dağılım işlevi ile kuramsal dağılım işlevi arasındaki ayrımı inceleyen dağılımdan bağımsız bir sınama, anlamdaş (…) (omega-üstiki) sınaması. devamı...
 • Fisher Behrens Sınaması: Bk. Behrens-Fisher sınaması. devamı...
 • F Sınaması: (İstatistiksel sınamalar) Olağan dağılım gösteren evrenlerden çekilen iki örneklemin değişkelerinin oranına dayalı sınama, anlamdaş değişke-oran sınaması. devamı...
 • Tek Yanlı Sınama: (İstatistiksel sınamalar) Sınama örneklemdeğeri dağılımının, yalnızca bir ucundaki geri çevirme bölgesi üzerinden yapılan sınama. anlamdaş bakışımsız sınama. devamı...
 • Ortanca Sınaması: İki değişken arasındaki birlikteliğin çizgesel sınaması. Bu sınama, değişkenlerin ortancalarından geçen eksenlerin artı yanına düşen gözlem ikililerinin sayısına göre yapılır. devamı...
 • Rasgele örnekleme Sayılan: (örnek.) Rasgele örneklemlerin çekimi için kullanılan sayılar kümesi. Bu sayılar, rasgelelik öğesi içeren bir yöntemle yaratılırlar ve en yalın biçimiyle 0’dan 9’a değin eşit olasılıkla ortaya çıkan bir rakamlar dizisidir, anlamdaş rasgele sayılar. devamı...
 • Koşullu Sınama: (İstatistiksel sınamalar). Sınama örneklemdeğerinin dağılımı bilinmeyen bazı değiştirgeler içerdiğinde uygulama güçlüğünü gidermek amacıyla örnekleme dağılımına kısıtlamalar getirerek yapılan anlamlılık sınaması. devamı...

Behrens Fisher Sınaması ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.