being examined sözlük anlamı nedir?

Sözlükte being examined kelimesinin manası:

  1. İncelenme, incelenmişŸ olma, kontrol edilme, kontrol edilmişŸ olma, araşŸtırılma, araşŸtırılmışŸ olma, test edilme, test edilmişŸ olma

being examined ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları