belediye kolluğu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte belediye kolluğu kelimesinin manası:

  1. Belediye sınırları içinde, belediye yasa ve yönetmeliklerinin uygulanması, belediye suçlarının kovuşturulması işleriyle görevli özel bir kolluk.

belediye kolluğu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları