belge saklama ve gösterme sorumluluğu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte belge saklama ve gösterme sorumluluğu kelimesinin manası:

  1. Vergi yöntemi yasasında belirtilen temel yargılara göre ilgililerinin vergi örgütlerine göstermekle zorunlu bulundukları yasal yazılıklar ve bunlara ilişkin tanıtlayıcı belgelerin belirli süreler bitimine değin saklanılması sorumluluğu.

belge saklama ve gösterme sorumluluğu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları