Belirlenim ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Belirlenim" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Belirlenim" ne demek?

 1. Belirli duruma gelme işi.

 2. Bir kavramın anlamının, içeriğinin, yapısının veya sınırlarının tam olarak belirlenmesi işi, gerektirim, determinasyon.

Belirlenim nedir? İlişkili sözcükler

 • Tek Anlamlı: Tek anlamı olan (kelime veya kavram). Tek bir kavramı, tek bir anlamı yansıtan kelime. Araç-gereç adları terimler, bazı somut ve soyut adlartek anlamlıdırlar: ağızlık; duvar, elek, dizlik, silecek, keser, masa, devamı...
 • Tanımlanabilme: Anlamları önceden bilinen deyimlerden birisinin anlamının, öbürlerinin anlamına bağlı olarak belirlenmesi. || (…) devamı...
 • Anlam Bilimi: Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik. Dildeki birimleri anlam bakımından ele alıp inceleyen dil bilimi dalı.anlam bilimi kendi içinde de 1. durgun veya eş zamanlıanlam bilimi, 2. gelişmeli veya devamı...
 • Karmaşık Fiil: İkincisi yardımcı olarak kullanılan iki fiilden ibaret fiil öbeği: 1. YETERLİK FİİLİ (V. possibilitif ou protentiel) : görebilmek. 2. Bunun olumsuz şekli olan YETERSİZLİK FİİLİ (V. i-possibilitif ) : görememek. 3. YAPMACIK FİİLİ görememezlikten veya görmemezliğe gelmek.BEKLENMEZLİK FİİLİ: göreceği tutmak GEREKSİME FİİLİ: göreceği veya, göresi gelmek. Bu fiiller yapı ve anlam bakımından karmaşık oldukları gibi devamı...
 • Geçerlilik: Geçerli olma durumu, geçerlik. Bir kavramın, bir yargının, mantık veya anlamı ve değeri bakımından onaylanabilir olması. devamı...
 • Eudaimonia: (Yun. eu-daimon = iyi bir daimon’u olan; kendisinde daimon’un göründüğü kimse; daimon = insanın yaşamını kuşatan, insanın yaşantılarının içine sokulan güç): Ruhun iyi bir durumda olması. Başlangıçta mutlu bir alınyazısı anlamında kullanılmış. Sonraları dinsel anlamından sıyrılarak: a. Dışardan etki yapan bir şey olarak (dış dünyanın yaşama koşullarına göre mutlu olma); b. İnsanın ruhunda yaşayan bir devamı...
 • Logos: Deyi. (Yun. legein = söylemek, konuşmak) Yunanca’daki ilk anlamı söz, sonradan düşünce, kavram, us, anlam, evren yasası anlamlarını da almış, Herakleitos’tan beri felsefenin temel kavramlarından biri olmuştur. 1-Söz, anlamlı söz; devamı...
 • Inan şirketi: İki veya daha çok kişinin kârları eşit olarak paylaşmak koşuluyla kaynaklarını birleştirdikleri, ancak sermayeye katkı paylarının eşit olmadığı bir ortaklık. devamı...
 • Tekanlamlı: Yalnızca bir anlamı olan (sözcük ya da kavram). Karşıtı bk. eşsesli. Belirli, kesin olarak belirlenmiş. devamı...
 • örnekle Tanım: T gibi bir deyimin, kaplamına giren birtakım somut nesneler arasından örnek olarak seçilmiş (…) tek tek uygulanması yoluyla anlamının belirlenmesi. || Anl. göstermeyle tanım. devamı...

Belirlenim ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.