Belirlenimcilik ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Belirlenimcilik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Belirlenimcilik" ne demek?

 1. Her olayın başka olayların gerekli ve kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ileri süren öğreti, gerekircilik, determinizm.

Belirlenimcilik nedir? İlişkili sözcükler

 • Determinism: Determinizm, gerekircilik Determinizm, kaçınılmaz sona inanma devamı...
 • Koşutçuluk: Kişide, ruhsal ve bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm. Zihin ile bedenin aynı zamanda görev yapmalarına karşın aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan iki ayrı varlık olduğunu, ruhsal devamı...
 • Canlıcılık: Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm. Bağımsız bir ruhsal varlığın insanda ve doğa nesnelerinde yerleşik olduğuna inanan ilkel dinî görüş. devamı...
 • Yadgerekircilik: Neden ve sonucun birbirini izlemesinde kesin bir zorunluk olmadığını; yenilik, bağımsızlık ve şans gibi etmenlerin de neden – sonuç bağıntısı kadar olaylar arasındaki ilişkiyi belirlediğini ileri süren, bu bakımdan gerekirciliğin karşıtı olan öğreti, bk. gerekircilik. devamı...
 • Doğaüstücülük: Doğa yasalarıyla açıklanamayan olayların ve gerçeklerin varlığına inanmak gerektiğini ileri süren öğreti, tabiatüstücülük, sürnatüralizm. Doğa yasalarıyle açıklanamayan olayların ve gerçeklerin varlığına inanmak gerektiğini ileri süren öğreti. devamı...
 • Intuitionism: ), (fels.) hakikatlerin akıl ve bilgi ile değil de sezgi yolu ile ortaya çıkarılabileceğini ileri süren öğreti Duyularımızla algıladığımız cisimlerin gerçek olduğunu savunan öğreti devamı...
 • Dirimselcilik: Hayat olaylarını fiziksel, kimyasal güçlerle değil de, özel bir yaşama ilkesi, yaşam gücü ile açıklayan öğreti. (Lat. vita = yaşam) : Yaşam olaylarını fiziksel – kimyasal güçlerle değil de özel devamı...
 • Iktisadi Belirlenimcilik: Marksist yaklaşımda, sosyal, siyasi, etik ve tarihi bütün gelişmelerin son kertede ekonomi tarafından belirleneceğini öne süren kuram. devamı...
 • çokçuluk: Gerçekçiliğin açıklanmasında birden çok ilkenin temelde bulunduğunu kabul eden öğreti, tekçilik karşıtı, plüralizm. Bircilik ve ikicilik karşıtı olarak çokluğa önem veren, evrenin birbirine benzemeyen birçok varlıklardan oluştuğunu, varlıklar ve olaylar devamı...
 • Erekbilim: Evreni ereklerle araçlar arasında bir ilişkiler dizgesi olarak gören felsefe öğretisi. Yalnızca insan eylemlerinin değil, tarih ve ve doğa olaylarının da, bütünün olduğu gibi tek tek olayların da ereklerle belirlenmiş devamı...

Belirlenimcilik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.