Belirleyici Kurgu ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Belirleyici Kurgu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Belirleyici Kurgu" ne demek?

 1. Bilinçli ya da dolaylı olarak amaç belirten anlıksal bir eğilim.

Belirleyici Kurgu nedir? İlişkili sözcükler

 • Logos: Deyi. (Yun. legein = söylemek, konuşmak) Yunanca’daki ilk anlamı söz, sonradan düşünce, kavram, us, anlam, evren yasası anlamlarını da almış, Herakleitos’tan beri felsefenin temel kavramlarından biri olmuştur. 1-Söz, anlamlı söz; devamı...
 • Tamalgı: Bir tasarım ya da algı içeriğinin bilinçli olarak kavranması. Bilinçli algı (Leibniz’de) Bilinçsiz ve bilinçaltı tasarım olan yalın algıdan ayrı olarak bir tasarımın bilince çıkarılması. devamı...
 • Belirleyici örnekbiçim: Olasılıksal değişken içermeyen örnekbiçim. kar. olasılıksal örnekbiçim. devamı...
 • Gıda Katkı Maddesi: Tek başına besin değeri taşımayan, gıda ürününe bilinçli olarak doğrudan ve dolaylı katılan, ürünün görünüş ve yapısını düzeltmek veya koruma süresini artırmak için sınırlı miktarda eklenen maddeler, katkı maddesi. devamı...
 • Topografik Kuram: (bilinç sınıflaması):freud’a göre;insanların bilinçlilik durumları üç bölümden oluşur.1.bilinç 2. bilinç öncesi 3.bilinç ötesi. devamı...
 • Collaterally: Tamamlayıcı olarak, dolaylı olarak, dolambaçlı olarak, dolaylı bir şŸekilde devamı...
 • Amaçlılık Kuramı: Davranışın bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir erek ve sonuca doğru çabalama ya da itilme özelliği gösterdiğini, bu özelliğin de salt mekanik, kimyasal olarak açıklanamayacağını savunan görüş. devamı...
 • Anabenzerini Seçme: Seveceği kişiyi, bilinçli ya da bilinçsiz olarak ilk çocukluk çağlarında bağlandığı anne ya da süt annesine benzeyenlerden seçme. devamı...
 • Ket Vurma: Bir içtepi, istek ya da davranışın içten ya da dıştan gelen bir gücün etkisiyle ya bilinçli ya da bilinçsiz olarak açığa vurulmaması, engellenmesi durumu. devamı...
 • öznel Yanlış: Gözlemde bulunan ya da veriler üzerinde çalışan bir kimsenin bilinçli ya da bilinçsiz olarak yan tutması nedeniyle ortaya çıkan yanlış. devamı...

Belirleyici Kurgu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.