belirlilik katsayısı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte belirlilik katsayısı kelimesinin manası:

  1. Değişkenler arasındaki bağıntıyı ölçmek üzere bir serpilmedeki açıklanmış sapmanın toplam sapmaya oranı olarak bulunan ve bağımlı değişkende bağımsız değişkence açıklanabilen değişkenliği O'la 1 arasında bir değer olarak dile getiren ölçüm. bkz. bağıntı katsayısı.

belirlilik katsayısı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları