belirtildi

“Belirtildi” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“Belirtildi” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Bir şeyin açıkça ifade edildiğini veya belirtildiğini belirtmek için kullanılır. Bu makale, “belirtildi” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımını ve örneklerini ayrıntılı olarak inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “belirtildi” ifadesi, “stated” kelimesinin geçmiş zaman halidir. “Stated” kelimesi, bir şeyin açıkça ifade edildiğini veya belirtildiğini belirtmek için kullanılır. Örneğin:

 • The report stated that the company had made a profit. (Rapor, şirketin kâr ettiğini belirtti.)
 • The witness stated that he had seen the defendant at the scene of the crime. (Tanık, sanığı olay yerinde gördüğünü belirtti.)

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “belirtildi” ifadesi, bir şeyin açıkça ifade edildiğini veya belirtildiğini belirtmek için kullanılır. “Belirtildi” kelimesi, “belirmek” fiilinin geçmiş zaman halidir. Örneğin:

 • Raporda şirketin kâr ettiği belirtildi.
 • Tanık, sanığı olay yerinde gördüğünü belirtti.

Kullanım

Hem İngilizce hem de Türkçe’de “belirtildi” ifadesi, bir şeyin açıkça ifade edildiğini veya belirtildiğini belirtmek için kullanılır. Genellikle resmi belgelerde, haber makalelerinde ve akademik yazılarda kullanılır. İşte bazı kullanım örnekleri:

 • The contract states that the buyer is responsible for all shipping costs. (Sözleşmede, alıcının tüm nakliye masraflarından sorumlu olduğu belirtilmiştir.)
 • The article states that the new vaccine is effective against the virus. (Makalede, yeni aşının virüse karşı etkili olduğu belirtilmiştir.)

Örnek Cümleler

İşte “belirtildi” ifadesinin İngilizce ve Türkçe olarak kullanıldığı bazı örnek cümleler:

 • İngilizce: The report stated that the company had made a profit of $1 million. (Rapor, şirketin 1 milyon dolar kâr ettiğini belirtti.)
 • Türkçe: Raporda şirketin 1 milyon dolar kâr ettiği belirtildi.
 • İngilizce: The witness stated that he had seen the defendant at the scene of the crime at 10:00 PM. (Tanık, sanığı olay yerinde saat 10:00’da gördüğünü belirtti.)
 • Türkçe: Tanık, sanığı olay yerinde saat 10:00’da gördüğünü belirtti.
 • İngilizce: The contract states that the buyer is responsible for all shipping costs. (Sözleşmede, alıcının tüm nakliye masraflarından sorumlu olduğu belirtilmiştir.)
 • Türkçe: Sözleşmede, alıcının tüm nakliye masraflarından sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Sonuç

“Belirtildi” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Bir şeyin açıkça ifade edildiğini veya belirtildiğini belirtmek için kullanılır. Bu makale, “belirtildi” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımını ve örneklerini ayrıntılı olarak incelemiştir.


Yayımlandı

kategorisi