Belirtisiz Tamlama ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Belirtisiz Tamlama" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Belirtisiz Tamlama" ne demek?

 1. Tamlayanı yalın durumda olan, tamlananı genellikle üçüncü kişi iyelik eki alan ve çoğu kez tür kavramı veren isim tamlaması: Ankara kedisi. Tuz Gölü gibi.

 2. (Derleme. ikinci nevi izafet, belirtisiz isim tamlaması, belirtisiz isim takımı) Tamlayanı yalın durumda olan, tamlananı 3. kişi iyelik eki alan ve çok defa tür kavramı veren ad tamlaması: Ev kedisi, han duvarı, yazı masası,Eskişehir ili, Beypazarı ilçesi, İzmir körfezi, İstanbul limanı. Aras nehri, Toros dağları, Van gölü vb.

Belirtisiz Tamlama nedir? İlişkili sözcükler

 • Belirtisiz Ad Tamlaması: Tamlayanı eksiz, yalın durumda bulunan, tamlananı teklik üçüncü şahıs iyelik eki almış olan ve tamlayan ile tamlanan arasında sürekli bir anlam bağı bulunan ad tamlaması: Bahçe kapısı, devlet siyaseti, dil gerçeği, dil bilgisi, kelime zenginliği, pazar yeri, yazı makinesi, yol kenarı, Bartın ili, İstanbul ili, Tuz Gölü, Alp dağları, Ren nehri. vb. devamı...
 • Zincirleme Ad Tamlaması: (Derleme.. zincirleme isim tamlaması, zincirleme tamlama, zincirleme isim takımı) Bir ad tamlamasının ikinci bir ad tamlaması kurması: Evin kapısının kilidi; pencerenin camının kırılmasının sebebi; evin duvarının yıkıntılarının kaldırılmasının gecikmesi; Ziraat Bankası kambiyo müdürlüğü memurlarının durumunun görüşülmesi vb. devamı...
 • Belirtili Ad Tamlaması: Tamlayanı ilgi durumu eki almış bir ad veya zamir, tamlananı teklik 3. şahıs iyelik eki almış olan, dolayısıyla belirti eki taşıyan ve tamlayanla tamlanan arasında şahıs bakımından uygunluk ve geçici anlam bağı bulunan ad tamlaması: akşam+ın serinliği, oda+nın rengi, dam+ın tepesi, gözleri+nin siyahlığı, kapı+nın önü, duman+ın kokusu, ben+im kitabım, sen+in yolun vb. Karşıtı belirtisiz ad devamı...
 • Zincirleme Isim Tamlaması: Bir isim tamlamasının ikinci bir isim tamlaması kurması. devamı...
 • Isim Tamlaması: İki veya daha çok isim soyundan kelime ile kurulmuş olan tamlama, ad tamlaması. devamı...
 • Girişik Tamlama: İçinde tümleç, sıfat tamlaması veya zarf bulunan tamlama: Ali’nin eve gelmesi gibi. İçinde tümleç, sıfat tamlaması ya da belirteç bulunan tamlama: Ali’nin eve gelmesi; Ali’nin ansızın gitmesi; Ali’nin evden çıktığını devamı...
 • Zincirleme Sıfat Tamlaması: Bir sıfat tamlamasına çoğu kez “-li” bazen de “-siz” veya 3. kişi iyelik eki getirilerek kurulan ikinci bir sıfat tamlaması. Bir sıfat tamlamasına çok defa”-lı” bazen de ‘”-siz” ya da devamı...
 • Sıfat Tamlaması: Sıfatların kendilerinden sonra gelen bir adı niteleyerek veya belirterek kurduğu tamlama. (Derleme.. sıfat takımı, sıfat birliği) Sıfatların kendilerinden sonra gelen bir adı niteleyerek veya belirterek kurduğu tamlama: Beyaz ev, güzel devamı...
 • Tümleç: Tümleyen şey, mütemmim. Genellikle fiilin anlamını çeşitli yönlerden tamamlayan, herhangi bir isim durumunda bulunan, edat alan isim veya tamlama, meful, mütemmim. devamı...
 • Ilgeçli Tamlama: Bir adla bir ilgecin kurduğu tamlama: Ev gibi, ev için, odaya göre, evlerden öte, senin gibi vb. devamı...

Belirtisiz Tamlama ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.