belirtme sıfatı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte belirtme sıfatı kelimesinin manası:

  1. Bir ismi gösterme, soru, sayı veya belirsizlik bakımlarından belirten sıfat: Bu (kapı.) Birinci (dönem.) Kaç (öğrenci?) Hangi (ev?) Üç (çocuk) gibi.
  2. (Derleme., tayin sıfatı) Bir adı, gösterme, soru veya belgisizlik bakımlarından belirten sıfat: Bu kitap, o adam, hangi ağaç, ne biçim, dördüncü ev, kimi insanlar, vb.

belirtme sıfatı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları