Benadir ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Benadir" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Benadir" ne demek?

 1. (Bender. C.) Ticaret yerleri. Ticareti işlek limanlar.

Benadir nedir? İlişkili sözcükler

 • Benadir: (Bender. C.) Ticaret yerleri. Ticareti işlek limanlar. devamı...
 • Ports And Railways Authority: Limanlar ve demiryolları otoritesi, havaalanları limanlar ve tren hizmetlerini yöneten devlet organı devamı...
 • Kervansaray: Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han Örnek: Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar / Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. F. N. Çamlıbel (Mimarlık) Ticaret yolları üzerine kurulmuş, dış çevresindeki yüksek duvarlarla dış saldırılardan korunan, içinde yolcuların at ve arabalarını alacak yerleri, ahırları, geniş avlusu, yatma yerleri, nalbant dükkanı, eşyaların saklanacağı ambarları bulunan büyük yapı. devamı...
 • General Agreement On Trade And Tariffs: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel AnlaşŸması, ticari kısıtlamaları en aza indirerek uluslararası ticareti teşŸvik etmek için yapılan anlaşŸma devamı...
 • Istanbul Ticaret Odası: Tarım, sanayi ve ticareti geliştirmek, üyelerinin mesleki gereksinimlerini kamu yararına uygun olarak karşılamak, aralarında dayanışmayı geliştirmek, iç ve dış ticari işlemlerinde gerek duydukları belgeleri sağlamak amacıyla Dersaadet Ticaret Odası olarak 1880 yılında kurulan, 1910 yılında İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası ve 1952 yılında bugünkü adını alan sivil toplum kuruluşu. devamı...
 • Dış Ticaretin Devletleştirilmesi: Devletin dış ticaret kazançlarını kamuya mal etmek veya stratejik amaçlarla dış ticareti yönlendirmek için kamu işletmeleri eliyle dışalım veya dışsatım yapması. devamı...
 • Kabotaj: Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi. Bir ülkenin limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkına ilişkin resmi düzenlemeler. devamı...
 • Seaborne Trade: Denizkıyısı ticareti; deniz ticareti devamı...
 • Ticarethane: Ticaret işlerinin yürütüldüğü yer Örnek: Harp başlamadan evvel bir ticarethanede kâtiptim. S. F. Abasıyanık Ticaret yeri. Ticaret edilen yer. (Osmanlıca’da yazılışı: ticarethâne) devamı...
 • Bender: Eskiden canlı bir tecim hayatı olan işlek liman. Ticaret limanı, iskele. devamı...

Benadir ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.