Beneficiary ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Beneficiary" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Beneficiary" ne demek?

 1. Faydalanan kimse, müstefit sahip

 2. Maaşlı papazlık makamı veya tımar sahibi.

 3. Yararlanan kimse; hak sahibi, lehtar

Beneficiary nedir? İlişkili sözcükler

 • Secondary Beneficiary: İkinci hak sahibi, bir sigorta veya teminat fonundan birinci hak sahibinin almamasından dolayı ödemeyi veya parayı almaya hak sahibi ikinci kimse devamı...
 • Incidental Beneficiary: Tesadüfi lehtar, bir anlaşŸmadan faydalanma konusunda başŸta amaçlanmamışŸ kimse devamı...
 • Beneficiary Account: Lehtar hesap, yararlanıcı hesabı, başŸka birinin yararlanması için açılan banka hesabı devamı...
 • Ultimate Beneficiary: En yüksek hak sahibi, en son hak sahibi, bölündüğŸü zaman bir güven fonunun alıcısı devamı...
 • Kodaman: İleri gelen, para veya makam sahibi kimse. devamı...
 • Sırtı Yufka: İnce giyinmiş. Etkili, güçlü, makam sahibi bir dayanağı, arkası veya yakını olmayan (kimse). devamı...
 • Chaplaincy: Papazlık, vaizlik, papazlık makamı devamı...
 • Yetki Devri: Bir makam veya organın sahip olduğu yetkileri başka bir makam veya organa devretmesi. devamı...
 • Sacerdotalist: Papazlık sistemini savunan kimse, papazlık sistemi taraftarı olan kimse devamı...
 • Patron: Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni Örnek: Bizim gazetecilerin çoğu patronu hesabına suç yüklenir. B. Felek Bir kuruluşta, bir iş yerinde makam bakımından yetkili kimse. Sözü geçen paralı kimse. devamı...

Beneficiary ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.