Benzeşimli ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Benzeşimli" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Benzeşimli" ne demek?

 1. Aynı anlamlarda olup ses benzerliği yönünden birbirinin aynı ya da benzeri olan iki sözcüğün birbirinin yerinde kullanılması.

Benzeşimli nedir? İlişkili sözcükler

 • Eş Sözcük: Söylenişleri eşit ama ayrı anlamlarda olan sözcüklerin birbirinin yerine kullanılması. devamı...
 • Eşbiçimli: Biçim ya da yapı bakımından birbirinin benzeri ya da aynısı olan, izomorfik. devamı...
 • Eş Biçimli: Biçim, yapı bakımından birbirinin benzeri veya aynısı olan, izomorfik. devamı...
 • Tıpkılık Ilkesi: Markaların birbirine benzerliğinden ötürü geri çevrilmesi ya da yok sayılması için, birbirinin tıpkı olması gerektiği anlayışı. devamı...
 • Yazım Ve Söyleniş Yönünden Benzerlik: Yazım ve söyleyiş yönünden benzerliği olması nedeniyle, marka olarak kullanılmayan imler. devamı...
 • Gelişimli Kipler: Mastarlarındaki anlamdan başka ikinci bir anlam daha taşıyan kipler, ki yapılarında soyut fiilin yer almış olup olmadığına göre Gelişimli bileşik kip ve Gelişimli yalın kip halinde olurlar. Gelişimli yalın kipler ve örnekleri: 1. GEREKLİK KİPİ (Vücubî s. M. nécessitatif présent) : Gelmeli. 2. BUYURUM KİPİ (Emir s. M. impératif) : Gel, gelsin. 3. DİLEK KİPİ devamı...
 • Gizli Artık: P. Baran ve Sweezy tarafından ifade edilen bir kavram olup, atıl kapasite yüzünden yararlanılmayan kaynakların üretim sürecinde tam olarak kullanılmasıyla yaratılabilecek artık. devamı...
 • Izogenik: Cinsiyet hariç genetik olarak birbirinin aynısı veya çok benzeri olan. devamı...
 • Değişimli ünsüzler: Ünsüz uyumuna bağlı olarak ötümlülük ve ötümsüzlük bakımından birbirinin yerine geçen ünsüzler: p / b, ç / c, t / d, k / g, k / ğ. Ünsüz uyumuna bağlı devamı...
 • Sinematograf: Görüntüleri film üzerine kaydetmeye yarayan araç. Lumière Kardeşlerin, kendi buluşları olan sinema aygıtına verdikleri ad. (Bu aygıt hem alıcı, hem gösterici, hem de basım aygıtı olarak kullanılabiliyordu.sinematograf ve bundan türeyensinematografi devamı...

Benzeşimli ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.