Benzetmeli Kurgu ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Benzetmeli Kurgu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Benzetmeli Kurgu" ne demek?

 1. İki çekimin ortaya koyduğu kavramlar arasındaki herhangi bir andırıştan yararlanarak bir düşünceyi daha iyi anlatmayı sağlayan kurgu çeşidi.

Benzetmeli Kurgu nedir? İlişkili sözcükler

 • Benzetmeli Kurgu: İki çekimin ortaya koyduğu kavramlar arasındaki herhangi bir andırıştan yararlanarak bir düşünceyi daha iyi anlatmayı sağlayan kurgu çeşidi. devamı...
 • Karşıtlamalı Kurgu: Çekimlerin taşıdıkları kavramların birbiriyle çarpıştırılması, çatıştırılması yoluyla belirli bir görüşü, düşünceyi daha etkin biçimde ortaya koymayı sağlayan kurgu çeşidi. devamı...
 • Tartımlı Kurgu: Tartımın, yalnız çekimlerin uzunluğuna bağlı olarak değil, aynı zamanda görüntülerin içeriğinin (görüntüde yer alan varlıkların taşıdığı anlamın), görüntü içinde yer alanlar arasındaki bağın, görüntüler arasındaki bağıntının göz önünde tutularak elde edilmesine dayanan kurgu çeşidi. devamı...
 • Tartımlı Kurgu: Tartımın, yalnız çekimlerin uzunluğuna bağlı olarak değil, aynı zamanda görüntülerin içeriğinin (görüntüde yer alan varlıkların taşıdığı anlamın), görüntü içinde yer alanlar arasındaki bağın, görüntüler arasındaki bağıntının göz önünde tutularak elde edilmesine dayanan kurgu çeşidi. devamı...
 • Yinelemeli Kurgu: Yinelemeli kavramı sağlayan kurgu çeşidi. Aynı çekimin sık sık kullanılmasıyla ortaya çıkan kurgu devamı...
 • Koşut Kurgu: İki ya da daha çok olgu ve bunların parçalarının birbiri ardından sıralanmasına; bir olgu bitirildikten sonra bununla ilgili ikinci, üçüncü olguya geçilmesine dayanan ve koşut gelişimi sağlayan kurgu çeşidi. devamı...
 • Görsel Işitsel Kurgu: Kurguda filmin yalnızca görüntü bölümünün ele alınmasıyla yetinilmeyerek, ses ile görüntü arasında, eşlemeden ayrı, örgensel bir bağın gerçekleştirilmesine dayanan kurgu. devamı...
 • Benzetme ölçeri: Biçimler ve düşünüler arasındaki ayrılıkları ve bağıntıları anlama yeteneğini ölçmeye yarayan ölçer. devamı...
 • Kurgu: Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar. Zembereğin kurulmuş olma durumu. devamı...
 • Kumlama: Çam türü ağaçlarda yıl halkaları arasındaki görüntü ayrımını daha da belirtmek için yüzeye, hava basıncından yararlanarak kum püskürtme. Oyma işlerinde, çukurda kalan yüzeyleri özel dişli araçlarla pürüzlü duruma getirme. devamı...

Benzetmeli Kurgu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.