Berkelium ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Berkelium" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Berkelium" ne demek?

 1. Berkelyum, bir radyoaktif unsur.

 2. Berkelyum

Berkelium nedir? İlişkili sözcükler

 • Radyoizotop: Doğal bir elementin radyoaktif izotopu. Bileşiklerin ve biyolojik moleküllerin izlenmesi deneylerinde kullanılan, 14C, 3H, 32P, 131I gibi bir elementin radyoaktif izotopu. devamı...
 • Radyofarmakoloji: Radyoaktif maddelerin vücuttaki etkileriyle radyoaktif maddelerle işaretlenmiş ilaçların farmakokinetiğinden bahseden farmakoloji dalı. devamı...
 • Radyoaktif Bulaşma: Canlıların ya da çevrenin radyoaktif maddelerle kirlenmesi. Radyoaktif kontaminasyon. devamı...
 • Izleyici Element: Bir sistemin davranışlarını izlemek amacıyla sisteme verilen doğal veya yapay radyoaktif izotoplar; radyoaktif indikatör. Örneğin tiroid bezinin incelenmesinde radyoaktif iyot kullanılır. Biyolojik ve diğer araştırmalarda bir maddenin sonunu izlemek veya devamı...
 • Kalsiyum 45: 45Ca şeklinde gösterilen, kütle numarası 45 , yarılanma süresi 165 gün olan, insan ve diğer canlı organizmalarda kalsiyum metabolizmasının incelenmesinde radyoaktif izci olarak kullanılan, kalsiyumun radyoaktif izotopu. devamı...
 • Radioelement: Radyoaktif element, radyoaktif madde devamı...
 • Otoradyografi: (Yun. autos: kendi; radius: ışın; graphein: yazmak) Organların, hücre kısımlarının, büyük moleküllerin ya da moleküllerdeki belirli bir grup ya da atomun radyoizotoplarla işaretlenip bir film üzerinde gösterilmesi tekniği. Radyootografî. Radyasyonun devamı...
 • Camla Kaplama: Kullanılmış radyoaktif artıkların etrafının erimiş camla kaplanarak blok olarak dondurulması.camla kaplama, radyoaktif artıkların çevreye ışınım yaymasını önler. devamı...
 • Küri: Radyoaktif ışınların doz birimi. Saniyede parçalanma sayısı 3,7x 1010 olan bir radyoaktif elemanın nükleer aktivitesidir. Nükleer aktivitesi 1 küri olan radyumun kütlesi çok yaklaşık olarak 1 gramdır. devamı...
 • Curie Ci C: Radyoaktif madde miktarını belirleyen eski birim. Bir saniyede 3.7xl010 parçalanma gösteren radyoaktif madde miktarının aktivitesi. (1 Bq= 2. 703×10-11 Ci). devamı...

Berkelium ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.