Beş Parmaklılar ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Beş Parmaklılar" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Beş Parmaklılar" ne demek?

 1. (Yun. pente: beş; daktylos: parmak) Dört ayaklarında da beş parmağa sahip olan hayvanlar; balıklar (Pisces) ve yuvarlak ağızlılar (Cyclostomata) sınıflarına giren hayvanlar dışta kalmak üzere diğer omurgalılara verilen genel ad.

Beş Parmaklılar nedir? İlişkili sözcükler

 • Taşemengiller: Taşemenleri içine alan, yuvarlak ağızlı omurgalı hayvanlar familyası. (Yun. petros: taş; mysauo: emmek) Omurgalı hayvanların, yuvarlak ağızlılar (Cyclostomata) sınıfından, başlarının iki yanlarında yedişer tane solungaç deliği bulunan, vücutları solucan biçiminde, devamı...
 • Kırsıçanımsılar: (Hyracacoidea), (Lât.hyrax=kırsıçanımsı):Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının etenliler (Placentalia) alt-sınıfına toynaklılar (Ungulata) üst-takımına giren (bk)bir takımı. Ön ayakları 4, arka ayakları 3 parmaklıdır.Parmakları geniş tırnaklarla örtülüdür.Tabanlariyle yürürler.Kesici dişleri kemirici hayvanlarınki gibidir.Kuyrukları körelmiştir.Kırsıçanımsıgiller (Procaviidae) olmak üzere bir familyası vardır. (bk) devamı...
 • Dört Ayaklılar: Sürüngenleri ve memelileri içine alan bir sınıf. Sürüngenler (Reptilia) ve memeliler (Mammalia) sınıflarını içine alan genel bir terim; dört ayağı olan hayvanlar. devamı...
 • çenesizler: Bazı yeni hayvan sınıflandırmalarına göre, omurgalılar (Vertebrata) dalına giren ve taşemengiller (Petromyzontidae) gibi çeneleri olmayan omurgalı hayvanları içine alan bir üst sınıf. Çeneleri olmayan omurgalı hayvanları içine alan bir üst devamı...
 • Amniyonsuzlar: (Yun. a: …sız; amnion: dölüt zarı) Embriyolarında bir amniyona sahip olmadıklarından dolayı ilkel omurgalı hayvanlara (yuvarlak ağızlılar, balıklar, amfibyumlar) verilen genel ad. devamı...
 • özkedibalığıgiller: Köpekbalıklarının örtülü omurgalılara giren bir familyası. devamı...
 • Fırtına Kuşları: Omurgalı hayvanlardan, kuşlar (Aves) sınıfından, martılara benzeyen, gagaları çengel gibi aşağıya kıvrık, ayakları tam perdeli, burun delikleri boru gibi uzamış, açık denizlerde yaşayan bir takım. Yelkovan kuşugiller (Procellaridae) ve fırtına kuşugiller (Hydrobatidae) olmak üzere iki familyası vardır. Boru burunlular. devamı...
 • Chordate: Omurgalı hayvan. Son derece gelişŸmişŸ hayvanları içeren Chordata filumu üyesi (omurgalı hayvanlar, kafatası olan hayvanlar, deniz omurgasızları, vb.) devamı...
 • Fırtına Kuşugiller: Omurgalı hayvanlardan kuşlar sınıfına giren bir familya. Omurgalı hayvanlardan, kuşlar (Aves) sınıfının, fırtına kuşları (Procellariiformes) takımından, gagaları kısa ve burun delikleri boru biçiminde, kanatları sivri, denizlerde yaşayan ve deniz hayvanlarını devamı...
 • Beş Parmaklı Pangolin: Pullu hayvanlar (Pholidota) takımının, pullu memeligiller (Manidae) familyasından, 1 m kadar uzunlukta, Güney Asya’da dağlık yerlerde yaşayan bir tür. devamı...

Beş Parmaklılar ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.