beş yıllık plan sözlük anlamı nedir?

Sözlükte beş yıllık plan kelimesinin manası:

  1. İlk olarak 1920 yılında Sovyetler Birliği'nde uygulanmaya başlanan ve daha sonra piyasa ekonomisinin geçerli olduğu ülkelerde orta vadede uygulanacak ekonomi politikalarının genel gelişme yönünü, amaçlarını, araçlarını ve kaynaklarını ortaya koyan ve kamu kesimi için emredici özel kesim için yol gösterici nitelikteki plân. Türkiye'de ilkbeş yıllık plân 1963 yılında yürürlüğe girmiş olup, dokuzuncu plânla birlikte plân süresi yedi yıla çıkarılarak uygulaması hâlen sürmektedir.

beş yıllık plan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları