besides sözlük anlamı nedir?

Sözlükte besides kelimesinin manası:

  1. Bundan başka, ayrıca, yanı sıra
  2. Üstelik: (edat) -den gayri, -den hariç.
  3. Ayrıca, bundan başka, üstelik, bir de, hem de, zaten

besides ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları