beytülmal ne demek

Beytülmal

Beytülmal, Arapça “mal evi” anlamına gelen bir terimdir. İslam hukukunda, devletin gelirlerinin ve harcamalarının kayıt altına alındığı ve yönetildiği kuruma beytülmal denir. Beytülmal, aynı zamanda devletin hazinesi anlamında da kullanılır.

Beytülmal’ın Tarihçesi

Beytülmal, İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren var olan bir kurumdur. Hz. Peygamber döneminde, beytülmalin yönetimi Hz. Peygamber tarafından yapılırken, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer dönemlerinde de aynı şekilde Hz. Peygamber tarafından atanan kişiler tarafından yönetilmiştir. Hz. Osman döneminde ise, beytülmalin yönetimi için ayrı bir divan kurulmuştur.

Beytülmal’ın Gelirleri

Beytülmalin gelirleri, çeşitli kaynaklardan oluşmaktadır. Bu kaynaklar şunlardır:

  • Zekât: Zekât, Müslümanların mallarının belirli bir kısmını yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine vermeleri gereken bir ibadettir. Zekât, beytülmalin en önemli gelir kaynaklarından biridir.
  • Öşür: Öşür, tarımsal ürünlerin belirli bir kısmının devlete verilmesi gereken bir vergidir. Öşür, beytülmalin önemli bir gelir kaynağıdır.
  • Haraç: Haraç, gayrimüslimlerin mallarından alınan bir vergidir. Haraç, beytülmalin önemli bir gelir kaynağıdır.
  • Ganimet: Ganimet, savaşlarda ele geçirilen mallardır. Ganimet, beytülmalin önemli bir gelir kaynağıdır.
  • Diğer Gelirler: Beytülmalin diğer gelirleri arasında, devlet tarafından yapılan satışlardan elde edilen gelirler, cezalar ve vergiler yer almaktadır.

Beytülmal’ın Harcamaları

Beytülmalin harcamaları, çeşitli alanlarda yapılmaktadır. Bu alanlar şunlardır:

  • Kamu Hizmetleri: Beytülmal, kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılır. Kamu hizmetleri arasında, eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet hizmetleri yer almaktadır.
  • Sosyal Yardımlar: Beytülmal, sosyal yardımların finansmanında kullanılır. Sosyal yardımlar arasında, yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar yer almaktadır.
  • Altyapı Yatırımları: Beytülmal, altyapı yatırımlarının finansmanında kullanılır. Altyapı yatırımları arasında, yollar, köprüler, barajlar ve hastaneler yer almaktadır.
  • Savunma Harcamaları: Beytülmal, savunma harcamalarının finansmanında kullanılır. Savunma harcamaları arasında, askerlerin maaşları, silah ve mühimmat alımları yer almaktadır.
  • Diğer Harcamalar: Beytülmalin diğer harcamaları arasında, devlet başkanının ve diğer devlet görevlilerinin maaşları, devlet binalarının yapımı ve bakımı yer almaktadır.

Beytülmal’ın Önemi

Beytülmal, İslam devletinin önemli bir kurumudur. Beytülmal, devletin gelirlerinin ve harcamalarının kayıt altına alındığı ve yönetildiği bir kurumdur. Beytülmal, aynı zamanda devletin hazinesi anlamında da kullanılır. Beytülmal, devletin kamu hizmetlerini yerine getirmesi, sosyal yardımlar yapması, altyapı yatırımları yapması ve savunma harcamalarını karşılaması için gerekli olan kaynakları sağlar.

Sonuç

Beytülmal, İslam devletinin önemli bir kurumudur. Beytülmal, devletin gelirlerinin ve harcamalarının kayıt altına alındığı ve yönetildiği bir kurumdur. Beytülmal, aynı zamanda devletin hazinesi anlamında da kullanılır. Beytülmal, devletin kamu hizmetlerini yerine getirmesi, sosyal yardımlar yapması, altyapı yatırımları yapması ve savunma harcamalarını karşılaması için gerekli olan kaynakları sağlar.


Yayımlandı

kategorisi