Beyyin ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Beyyin" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Beyyin" ne demek?

 1. Aşikar. Açıklanmış. Gün gibi vazih delil.

Beyyin nedir? İlişkili sözcükler

 • Evidential: Delil veya şahit kabilinden, delile dayanan. Kanıta dayanan, delile ait, aşikar, apaçık, ortada, inandırıcı devamı...
 • Evidentiary: Kanıta dayanan, delile ait, aşikar, apaçık, ortada, inandırıcı devamı...
 • Bedahat: (Bedihi. C.) Delil ve isbata ihtiyacı olmayan şekilde aşikar olan şeyler. devamı...
 • Bedahat: (Bedihi. C.) Delil ve isbata ihtiyacı olmayan şekilde aşikar olan şeyler. devamı...
 • Necaseti Galiza: Pisliği hakkında şer’i bir delil mevcut olup hilafına başka bir delil bulunmayan necasettir. ( Laşe gibi) (Osmanlıca’da yazılışı: necaset-i galiza) devamı...
 • Beyyine Suresi: Kur’an-I Kerim’in 98. suresi olup “Kayyime, Münfekkin, Beriyye, Lemyekün” Suresi gibi isimlerle de söylenir. (Osmanlıca’da yazılışı: beyyine sûresi) devamı...
 • Bürhanı Innı: Hadiselerden kanunlarına, neticelerden sebeblerine ve eserden müessire olan delil. Dumanın ateşe delil olması gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: bürhan-ı innî) devamı...
 • Bürhanı Limmı: Kanunlardan hadiselerine, sebeblerden neticelerine ve müessirden esere olan istidlal. Yani eseri meydana getirenden esere olan delil. Kabli delil. Ateşin dumana delil olması gibi.(Kelime-i şehadetin iki kelamı birbirine şahiddir. Birincisi ikincisine bürhan-ı limmidir, ikincisi birincisine bürhan-ı innidir. M.) (Bak: Limmi) (Osmanlıca’da yazılışı: bürhan-ı limmî) devamı...
 • Explicit: Açık, belirgin, aşikar, belli, açık sözlü Sarih, apaçık, aşikar devamı...
 • Incontrovertible Proof: Su götürmez delil, tartışŸılmaz kanıt, reddedilemez delil, inkar edilemez kanıt devamı...

Beyyin ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.