beyyine ne demek

Beyyine

Beyyine, Arapça’da “açık delil” veya “kanıt” anlamına gelen bir kelimedir. Kur’an’da 98. surenin adıdır. Sure, Allah’ın varlığını ve birliğini kanıtlayan çeşitli delillerden bahseder.

Beyyine Suresi’nin Konusu

Beyyine Suresi, Allah’ın varlığını ve birliğini kanıtlayan çeşitli delillerden bahseder. Bu deliller arasında şunlar yer alır:

  • Evrenin düzeni ve uyumu
  • Canlıların yaratılışı
  • Peygamberlerin gönderilmesi
  • Kutsal kitapların indirilmesi
  • Müminlerin zaferleri
  • Kafirlerin yenilgileri

Beyyine Suresi’nin Önemi

Beyyine Suresi, Allah’ın varlığını ve birliğini kanıtlayan önemli bir suredir. Bu sure, insanların Allah’a iman etmeleri ve O’na ibadet etmeleri için bir çağrıdır. Ayrıca, sure, müminlere güç ve moral verir.

Beyyine Suresi’nden Ayetler

  • “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün dönüşümünde, gemilerin denizde insanların yararına akıp gitmesinde, Allah’ın gökten su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü canlandırmasında, yeryüzünde her türlü canlıyı yaymasında, rüzgarları ve bulutları emrine vermesinde düşünen bir kavim için gerçekten ayetler vardır.” (Beyyine Suresi, 1. ayet)
  • “Allah’ın varlığına ve birliğine inananlar, O’na ibadet ederler, O’ndan korkarlar ve O’na güvenirler. Onlar, Allah’ın kendilerine verdiği nimetlere şükrederler ve O’nun emirlerine itaat ederler.” (Beyyine Suresi, 5. ayet)
  • “Allah’ın varlığını ve birliğini inkâr edenler, O’na ibadet etmezler, O’ndan korkmazlar ve O’na güvenmezler. Onlar, Allah’ın kendilerine verdiği nimetlere nankörlük ederler ve O’nun emirlerine itaat etmezler.” (Beyyine Suresi, 6. ayet)

Beyyine Suresi ile İlgili Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi