bez epiteli sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bez epiteli kelimesinin manası:

  1. Kandan aldıkları bazı temel maddeleri kullanarak oluşturdukları salgı maddelerini depolayan ya da salgılayan, çok köşeli, kübik ya da silindirik hücre ya da hücrelerden oluşan epitel. İç salgı bezleri (endokrin) ve dış salgı bezleri (ekzokrin) olmak üzere iki kısma ayrılır.
  2. Salgı maddesini üreterek bir kanalla ya boşluklu organların lümenine veya vücut yüzeyine veren, dış salgı bezi ve iç salgı bezi olmak üzere iki grubu oluşturan özelleşmiş hücrelerin oluşturduğu bezler, salgı epiteli.

bez epiteli ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları