bezem kurma salonu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bezem kurma salonu kelimesinin manası:

  1. Düzlükte bezemin kuruluşunda vakit kazanmak amacıyla bezem parçalarının önceden çatıldığı yer.

bezem kurma salonu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları