biçimci mantık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte biçimci mantık kelimesinin manası:

  1. Deyişlerin içeriğine değil, biçimine göre tutarlılık koşullarını koyan ve bunu matematik dili ve işlemlerine başvurarak yapan çağdaş mantık.

biçimci mantık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları