biçimcilik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte biçimcilik kelimesinin manası:

  1. Biçime sıkı sıkıya bağlılık.
  2. Özü, içeriği yeterince önemsemeden yalnız biçim üzerinde duran, biçime ağırlık veren görüş.
  3. Bilginin özü ve içeriği yerine biçimine önem veren, bilimlerde, özellikle matematikte, doğruların saymaca ilişkiler üzerine kurulduğunu, birtakım simgelerin tanımlarına dayandığını ve bu doğruların bütünüyle biçimsel olduğunu ileri süren soyutlayıcı bir düşünce yolu.

biçimcilik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları