Biçimsizleşme ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Biçimsizleşme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Biçimsizleşme" ne demek?

 1. Aşma işine konu olmak

  Örnek:

  Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm konulamaz. Anayasa

 2. Biçimsizleşmek işi.

Biçimsizleşme nedir? İlişkili sözcükler

 • Biçimsizleştirmek: Biçimsizleşmesine neden olmak. devamı...
 • Yürütme: Kanunları uygulama işi, icra Örnek: Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır. Anayasa Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi. Yürütmek işi. devamı...
 • Kamu Iktisadi Kuruluşları: Tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşlar. devamı...
 • Iktisadi Devlet Teşekkülleri: İktisadi alanda kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda etkinlik göstermek ve sermaye birikimine katkıda bulunmak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşlar. krş. Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu İktisadi Teşekkülleri devamı...
 • Başkanlık: Başkan olma durumu Örnek: Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu olağanüstü hâl ilan edebilir. Anayasa Başkanın görevi veya makamı, reislik, riyaset. devamı...
 • Kanun Hükmünde Kararname: Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan ve kanun değerinde olan karar. devamı...
 • Administration: Yönetim, idare, idarecilik; uygulama, yerine getirme; ettirme; bakanlar kurulu, hükümet [amer.] Yönetim, idare, hükümet nezaret devamı...
 • Sınırlı Yasal Izin: Yasadan doğmakla birlikte yararlanma özgenliğinin kullanılabilmesi için Bakanlar Kurulu’ndan karar alınması gereken izin (plağa okuma, radyoda yayım gibi). devamı...
 • Kararname: Cumhurbaşkanının onayladığı hükûmet kararı. Bakanlar Kuruluna verilen yetkilere dayanarak alınan karar Örnek: Hükûmetin çıkardığı kararnameden söz ediyorlar. N. Cumalı Bu kararı bildiren resmî yazı. devamı...
 • Biçimsizleşmek: Aşma işi. Erkek hayvanın dişisiyle çiftleşmesi. devamı...

Biçimsizleşme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.