bildirme kipleri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bildirme kipleri kelimesinin manası:

  1. Siper, kuytu yer.
  2. Aşılacak yer.
  3. Dağ geçidi.
  4. Belli zaman kavramı veren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kipleri: Gel-di, gel-miş, gel-iyor, gel-ir, gel-ecek gibi.
  5. (Derleme., haber kipleri, basit kipler) Belli zaman kavramı veren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kipleri: Geldi (gel-di) , gelmiş (gel-miş) , geliyor (gel-iyor) , gelir (gel-ir) , gelecek (gel-ecek) vb.

bildirme kipleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları