bileşik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bileşik kelimesinin manası:

  1. Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep.
  2. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde).
  3. Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.
  4. Görüntü ile sesin aynı film üzerinde yer alması durumu.
  5. Birkaç elementden yapılmış madde.
  6. Belirli öğeciksel yapıda, hep eş türde özdeciklerden oluşan kimyasal özdek.
  7. Belirli öğeciksel yapıda, hep eş türde özdeciklerden oluşan kimyasal özdek.

bileşik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları