Bileşik Protein ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Bileşik Protein" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Bileşik Protein" ne demek?

 1. Bir veya daha çok prostetik grup içeren bir protein.

 2. Hidrolizleri sonucu yalnız amino asitleri değil, aynı zamanda diğer bazı organik ve inorganik bileşenleri veren protein, kompleks protein, konjuge protein.

Bileşik Protein nedir? İlişkili sözcükler

 • Bileşik Lipit: Protein, karbohidrat ya da kükürt, azot gibi elementlerle bileşik teşkil eden lipitler. Yağ asidi ve alkol dışında fosfat, kolin, etonalamin, şeker gibi moleküleri de içeren lipit. devamı...
 • Organik Bileşik: Canlı organizmanın özelliklerini gösteren ve karbon kapsayan bileşikler. Karbon-Karbon bağı içeren kolayca yanabilen, yem içerisindeki yağ, protein, karbonhidratlar gibi geniş bir kimyasal bileşikler grubu. devamı...
 • Halkalı Bileşik: Yapısının bir veya daha fazla kapalı halka ile belirlendiği bir organik bileşik. Halka sayısına göre mono, bi-; tri-, veya polisiklik olabilir. Bunların üç önemli grubu bulunur. (1) alisiklik, (2) aromatik ve (3) heterosiklik (hetero halkalı). devamı...
 • Ortostatik Proteinüri: Çocuklarda ve gençlerde yalnızca ayakta fazla durduktan sonra biçimlenen proteinüri, postüral proteinüri. devamı...
 • Taşıyıcı Rna Trna: Protein sentezinde mRNA daki bazlara uygun amino asitleri taşıyan RNA. Transfer RNA. devamı...
 • Amino Asit: Genel formülü R-CH(NH2)COOH olan bir bileşik sınıfı. R, bu sınıftaki çeşitliamino asitleri belirleyen yan zincirdir. Optik olarak D ve L izomerleri vardır. Canlı organizmalarda proteinin yapısında L izomeri bulunur. Doğada yirmi çeşitamino asit vardır. Ototrof organizmalar tarafından sentezlenen proteinin temel birimidir ve sindirimde proteinin parçalanmasıyla teşekkül eder. devamı...
 • Ribonükleik Asit Rna: Bazı virüslerde kalıtım materyali olan, esas itibarı ile protein sentezi ile ilgili olan, bazlardan biri (A, G, C ya da U), şeker (riboz) ve fosforik asitten oluşan nükleotitlerin meydana getirdiği uzun zincirler. DNA’dan protein sentezi için kopyalanan şifreyi taşıyan mRNA, amino asitleri ribozoma taşıyan tRNA ve protein sentezinin yapılmasında görev alan ve ribozomların yapısına giren devamı...
 • Sistin: İki sislein amino asidinin sülfidril gruplarının oksidasyonu ile oluşan dimer yapı. Cys-Cys. Formülü C6H12O4N2S2, mol kütlesi 240,16 g olan, keratinin yapısında bulunan, idrarda küçük düzgün sekiz yüzlü şeklinde oluşan ve devamı...
 • Ham Protein: Yemlerin kimyasal analizlerinde kjeldahl yöntemiyle bulunan azotun 6, 25 faktörüyle çarpılması sonucu elde edilen, gerçek protein ve amonyak, amino asit ve nitratlar gibi azot içeren maddeleri kapsayan yemdeki azotlu maddelerin toplamı, HP. devamı...
 • Prostetik Grup: Birçok enzimlerde olduğu gibi, genellikle aktif merkezin bir kısmını oluşturan proteine sıkıca bağlı, diyalizle uzaklaştırılamayan, protein olmayan flâvin, metal iyonları gibi kimyasal maddeler. Bir proteine kovalent olarak bağlanmış, diyalizle uzaklaştırılması devamı...

Bileşik Protein ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.