bilgicilik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bilgicilik kelimesinin manası:

  1. Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm.
  2. Başkasını yanıltmak için doğru olmadığı bilinerek yapılan uslamlama ve çıkarsama, safsatacılık.
  3. Bir tasımda ileri sürülen ve yanlışlığı gizlenip doğru olduğu benimsetilmeye çalışılan kanıt.
  4. Bu nitelikte kanıtlara dayanarak yapılan yargılama.

bilgicilik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları