bilgisayar ağları nedir

Bilgisayar Ağları Nedir?

Bilgisayar ağı, iki veya daha fazla bilgisayarın birbirleriyle iletişim kurmak için birbirine bağlandığı bir sistemdir. Bilgisayar ağları, verilerin, kaynakların ve hizmetlerin paylaşılmasını sağlar. Ayrıca, kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını ve işbirliği yapmasını kolaylaştırır.

Bilgisayar ağları, çeşitli topolojilerde kurulabilir. En yaygın topolojiler şunlardır:

 • Yıldız topolojisi: Bu topolojide, tüm bilgisayarlar merkezi bir cihaza (örneğin, bir yönlendiriciye) bağlanır.
 • Halka topolojisi: Bu topolojide, bilgisayarlar bir halka şeklinde birbirine bağlanır.
 • Otobüs topolojisi: Bu topolojide, bilgisayarlar tek bir kabloya bağlanır.

Bilgisayar ağları, çeşitli iletişim protokollerini kullanarak birbirleriyle iletişim kurar. En yaygın iletişim protokolleri şunlardır:

 • TCP/IP: Bu protokol, İnternet’in temel iletişim protokolüdür.
 • Ethernet: Bu protokol, yerel alan ağlarında (LAN) kullanılan bir iletişim protokolüdür.
 • Wi-Fi: Bu protokol, kablosuz yerel alan ağlarında (WLAN) kullanılan bir iletişim protokolüdür.

Bilgisayar ağları, çeşitli amaçlarla kullanılır. En yaygın kullanım amaçları şunlardır:

 • Veri paylaşımı: Bilgisayar ağları, kullanıcıların verileri birbirleriyle paylaşmasını sağlar.
 • Kaynak paylaşımı: Bilgisayar ağları, kullanıcıların kaynakları (örneğin, yazıcılar, tarayıcılar) birbirleriyle paylaşmasını sağlar.
 • Hizmet paylaşımı: Bilgisayar ağları, kullanıcıların hizmetleri (örneğin, e-posta, web, dosya paylaşımı) birbirleriyle paylaşmasını sağlar.
 • İletişim: Bilgisayar ağları, kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını ve işbirliği yapmasını kolaylaştırır.

Bilgisayar ağları, modern dünyanın vazgeçilmez bir parçasıdır. İnternet, işletmeler, eğitim kurumları ve ev kullanıcıları tarafından yaygın olarak kullanılır. Bilgisayar ağları, insanların birbirleriyle iletişim kurmasını, bilgi paylaşmasını ve işbirliği yapmasını kolaylaştırır.

Bilgisayar Ağlarının Tarihi

Bilgisayar ağlarının tarihi, 1950’li yıllara kadar uzanır. İlk bilgisayar ağları, askeri ve akademik amaçlarla kullanılmıştır. 1960’lı yıllarda, ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) adlı ağ kurulmuştur. ARPANET, günümüz İnternet’inin öncüsü olarak kabul edilir. 1970’li yıllarda, TCP/IP protokolü geliştirilmiştir. TCP/IP protokolü, günümüz İnternet’inin temel iletişim protokolüdür. 1980’li yıllarda, İnternet ticari amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır. 1990’lı yıllarda, İnternet’in kullanımı hızla artmıştır. Günümüzde, İnternet dünyanın dört bir yanındaki insanların birbirleriyle iletişim kurmasını, bilgi paylaşmasını ve işbirliği yapmasını sağlayan küresel bir ağ haline gelmiştir.

Bilgisayar Ağlarının Türleri

Bilgisayar ağları, çeşitli türlerde olabilir. En yaygın bilgisayar ağı türleri şunlardır:

 • Yerel alan ağı (LAN): LAN, sınırlı bir alanda (örneğin, bir bina veya bir kampüs) kurulmuş bir bilgisayar ağıdır. LAN’lar genellikle Ethernet veya Wi-Fi teknolojisi kullanılarak kurulur.
 • Geniş alan ağı (WAN): WAN, geniş bir alanda (örneğin, bir şehir veya bir ülke) kurulmuş bir bilgisayar ağıdır. WAN’lar genellikle fiber optik kablolar veya uydu bağlantıları kullanılarak kurulur.
 • İnternet: İnternet, dünyanın dört bir yanındaki bilgisayarları birbirine bağlayan küresel bir ağdır. İnternet, TCP/IP protokolü kullanılarak çalışır.

Bilgisayar Ağlarının Bileşenleri

Bilgisayar ağları, çeşitli bileşenlerden oluşur. En yaygın bilgisayar ağı bileşenleri şunlardır:

 • Bilgisayarlar: Bilgisayarlar, bilgisayar ağının temel bileşenleridir. Bilgisayarlar, ağ üzerinden birbirleriyle iletişim kurar ve verileri, kaynakları ve hizmetleri paylaşır.
 • Ağ arayüz kartları (NIC): NIC’ler, bilgisayarların ağa bağlanmasını sağlayan donanım bileşenleridir. NIC’ler, bilgisayarların ağ üzerinden veri göndermesini ve almasını sağlar.
 • Kablolar: Kablolar, bilgisayarları birbirine bağlamak için kullanılır. Kablolar, bakır veya fiber optik olabilir.
 • Yönlendiriciler: Yönlendiriciler, ağ trafiğini yönlendiren ağ cihazlarıdır. Yönlendiriciler, ağdaki bilgisayarların birbirleriyle ve İnternet ile iletişim kurmasını sağlar.
 • Anahtarlar: Anahtarlar, ağ trafiğini anahtarlayan ağ cihazlarıdır. Anahtarlar, ağdaki bilgisayarların birbirleriyle yüksek hızda iletişim kurmasını sağlar.
 • Güvenlik duvarları: Güvenlik duvarları, ağları yetkisiz erişimden koruyan ağ cihazlarıdır. Güvenlik duvarları, ağa gelen ve giden trafiği izler ve şüpheli trafiği engeller.

Bilgisayar Ağlarının Avantajları

Bilgisayar ağları, çeşitli avantajlar sunar. En yaygın bilgisayar ağı avantajları şunlardır:

 • Veri paylaşımı: Bilgisayar ağları, kullanıcıların verileri birbirleriyle paylaşmasını sağlar. Bu, kullanıcıların verilerine istedikleri yerden ve istedikleri zamanda erişmesini sağlar.
 • Kaynak paylaşımı: Bilgisayar ağları, kullanıcıların kaynakları (örneğin, yazıcılar, tarayıcılar) birbirleriyle paylaşmasını sağlar. Bu, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar.
 • Hizmet paylaşımı: Bilgisayar ağları, kullanıcıların hizmetleri (örneğin, e-posta, web, dosya paylaşımı) birbirleriyle paylaşmasını sağlar. Bu, kullanıcıların ihtiyaç duydukları hizmetlere kolayca erişmesini sağlar.
 • İletişim: Bilgisayar ağları, kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını ve işbirliği yapmasını kolaylaştırır. Bu, kullanıcıların daha üretken olmasını sağlar.

Bilgisayar Ağlarının Dezavantajları

Bilgisayar ağları, çeşitli dezavantajlar da sunar. En yaygın bilgisayar ağı dezavantajları şunlardır:

 • Güvenlik riskleri: Bilgisayar ağları, güvenlik risklerine açıktır. Yetkisiz kullanıcılar, ağa erişebilir ve verileri, kaynakları ve hizmetleri kötü amaçlı olarak kullanabilir.
 • Performans sorunları: Bilgisayar ağları, performans sorunları yaşayabilir. Ağ trafiği yoğun olduğunda, ağın hızı düşebilir ve kullanıcılar ağ üzerinden veri göndermekte ve almakta zorluk çekebilir.
 • Yönetim zorlukları: Bilgisayar ağları, yönetim zorlukları yaşayabilir. Ağın güvenliğini sağlamak, ağ trafiğini yönetmek ve ağ sorunlarını gidermek zor olabilir.

Bilgisayar Ağlarının Geleceği

Bilgisayar ağlarının geleceği parlak görünmektedir. İnternet’in kullanımı hızla artmaya devam etmektedir ve yeni ağ teknolojileri geliştirilmektedir. Gelecekte, bilgisayar ağları daha hızlı, daha güvenli ve daha yönetilebilir hale gelecektir. Bilgisayar ağları, insanların birbirleriyle iletişim kurmasını, bilgi paylaşmasını ve işbirliği yapmasını daha da kolaylaştıracaktır.


Yayımlandı

kategorisi