bilim genç tasarla yap

Bilim Genç Tasarla Yap: İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“Bilim Genç Tasarla Yap” (BYTD), gençleri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına ilgi duymaya ve katılmaya teşvik etmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır. Program, öğrencilerin gerçek dünya sorunlarını çözmek için bilimsel yöntem ve tasarım düşüncesini kullanmalarını sağlar.

İngilizce Anlamı

“Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) for Youth: Design, Build, and Test”

Türkçe Anlamı

“Gençler İçin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM): Tasarla, Yap ve Test Et”

Programın Hedefleri

BYTD programının temel hedefleri şunlardır:

 • Öğrencilerin STEM alanlarına olan ilgisini artırmak
 • Öğrencilerin bilimsel yöntem ve tasarım düşüncesi becerilerini geliştirmek
 • Öğrencilerin gerçek dünya sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak
 • Öğrencilerin takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirmek

Programın Yapısı

BYTD programı, öğrencilerin STEM alanlarına ilgi duymalarına ve katılmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi etkinlik ve kaynaktan oluşur. Programın temel bileşenleri şunlardır:

 • Atölye çalışmaları: Öğrenciler, bilimsel yöntem ve tasarım düşüncesi hakkında bilgi edinirler ve gerçek dünya sorunlarını çözmek için bu becerileri kullanırlar.
 • Yarışmalar: Öğrenciler, STEM alanlarındaki bilgilerini ve becerilerini sergilemek için yarışmalara katılırlar.
 • Mentorluk: Öğrenciler, STEM alanlarında çalışan profesyonellerden rehberlik ve destek alırlar.
 • Kaynaklar: Öğrenciler, STEM alanları hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olacak çevrimiçi kaynaklara ve materyallere erişebilirler.

Programın Etkisi

BYTD programı, gençlerin STEM alanlarına olan ilgisini ve katılımını artırmada etkili olduğu kanıtlanmıştır. Programın katılımcıları, STEM alanlarında daha fazla eğitim alma ve STEM kariyerlerini sürdürme olasılıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür.

Örnekler

BYTD programının uygulandığı bazı örnekler şunlardır:

 • Ulusal Bilim Vakfı (NSF): NSF, öğrencilerin STEM alanlarında kariyer yapmalarını desteklemek için BYTD programını finanse etmektedir.
 • Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA): NASA, öğrencilerin uzay bilimi ve mühendisliği hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmak için BYTD programını kullanmaktadır.
 • Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri: Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, öğrencilerin havacılık ve uzay bilimi hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmak için BYTD programını kullanmaktadır.

Sonuç

“Bilim Genç Tasarla Yap” programı, gençleri STEM alanlarına ilgi duymaya ve katılmaya teşvik etmeyi amaçlayan değerli bir eğitim programıdır. Program, öğrencilerin bilimsel yöntem ve tasarım düşüncesi becerilerini geliştirmelerine, gerçek dünya sorunlarını çözmelerine ve STEM alanlarında kariyer yapmalarına yardımcı olur.


Yayımlandı

kategorisi