bilim ilaç listesi

Bilim İlaç Listesi: İngilizce ve Türkçe Anlamları

Giriş

İlaçlar, hastalıkları tedavi etmek, semptomları hafifletmek veya hastalıkların ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılan maddelerdir. Bilimsel ilaç listesi, ilaçların bilimsel adlarını, jenerik adlarını ve ticari markalarını içerir. Bu liste, sağlık uzmanlarının doğru ilaçları reçete etmelerine ve hastaların ilaçları hakkında bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak için kullanılır.

İngilizce ve Türkçe İlaç Adları

İlaçların İngilizce ve Türkçe adları genellikle farklıdır. Bunun nedeni, ilaçların farklı ülkelerde farklı şekilde adlandırılmasıdır. Örneğin, asetaminofen İngilizce’de “acetaminophen” olarak bilinirken, Türkçe’de “parasetamol” olarak bilinir.

Bilimsel İlaç Listesi

Bilimsel ilaç listesi, ilaçların bilimsel adlarını içerir. Bilimsel adlar, ilaçların kimyasal yapısını tanımlayan benzersiz isimlerdir. Örneğin, asetaminofenin bilimsel adı “N-(4-hidroksifenil)asetamid”dir.

Jenerik İlaç Adları

Jenerik ilaç adları, ilaçların aktif bileşenlerinin isimleridir. Jenerik ilaçlar, orijinal ilaçlarla aynı aktif bileşenlere sahiptir, ancak genellikle daha ucuzdur. Örneğin, asetaminofenin jenerik ilaç adı “asetaminofen”dir.

Ticari Marka İlaç Adları

Ticari marka ilaç adları, ilaçların üreticileri tarafından verilen isimlerdir. Ticari marka ilaçlar, jenerik ilaçlarla aynı aktif bileşenlere sahiptir, ancak genellikle daha pahalıdır. Örneğin, asetaminofenin ticari marka ilaç adı “Tylenol”dur.

İlaç Listesi Örnekleri

Aşağıdaki tablo, bazı yaygın ilaçların İngilizce ve Türkçe adlarını, bilimsel adlarını, jenerik adlarını ve ticari marka adlarını göstermektedir:

| İngilizce Adı | Türkçe Adı | Bilimsel Adı | Jenerik Adı | Ticari Marka Adı |
|—|—|—|—|—|
| Acetaminophen | Parasetamol | N-(4-hidroksifenil)asetamid | Asetaminofen | Tylenol |
| Ibuprofen | İbuprofen | (RS)-2-(4-izobutilfenil)propionik asit | İbuprofen | Advil |
| Aspirin | Aspirin | Asetilsalisilik asit | Aspirin | Bayer |
| Amoxicillin | Amoksisilin | (6R,S)-6-[(R)-2-amino-2-(4-hidroksifenil)asetamido]penisilanik asit | Amoksisilin | Amoxil |
| Metformin | Metformin | 1,1-dimetilbiguanid | Metformin | Glucophage |

İlaç Listesinin Önemi

Bilimsel ilaç listesi, sağlık uzmanları ve hastalar için önemli bir kaynaktır. Sağlık uzmanları, doğru ilaçları reçete etmek ve ilaç etkileşimlerini önlemek için bu listeyi kullanabilir. Hastalar, ilaçları hakkında bilinçli kararlar vermek ve ilaçların potansiyel yan etkilerini anlamak için bu listeyi kullanabilir.

Sonuç

Bilimsel ilaç listesi, ilaçların İngilizce ve Türkçe adlarını, bilimsel adlarını, jenerik adlarını ve ticari marka adlarını içeren önemli bir kaynaktır. Bu liste, sağlık uzmanlarının doğru ilaçları reçete etmelerine ve hastaların ilaçları hakkında bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olur.


Yayımlandı

kategorisi