bilim ile ilgili sorular

Bilim ile İlgili İfadelerin İngilizce-Türkçe Çevirisi

Giriş

Bilim, evreni anlamamıza ve onunla etkileşime geçmemize yardımcı olan sistematik bir bilgi edinme sürecidir. Bilimsel araştırmalar, gözlem, deney ve teorik modelleme yoluyla yürütülür. Bilimsel ifadeler, bilimsel kavramları ve bulguları iletmek için kullanılan özel bir dildir. Bu makale, bilim ile ilgili ifadelerin İngilizce-Türkçe çevirisi konusunda kapsamlı bir rehber sağlayacaktır.

Bilimsel İfadelerin Özellikleri

Bilimsel ifadeler, aşağıdaki özelliklerle karakterize edilir:

 • Objektiflik: Bilimsel ifadeler, kişisel görüşlerden ziyade gözlemlere ve kanıtlara dayanır.
 • Doğrulanabilirlik: Bilimsel ifadeler, bağımsız gözlemciler tarafından test edilebilir ve doğrulanabilir olmalıdır.
 • Genellik: Bilimsel ifadeler, belirli bir bağlamla sınırlı kalmamalı, daha geniş bir uygulama alanına sahip olmalıdır.
 • Parsimoni: Bilimsel ifadeler, karmaşıklığı en aza indirirken açıklayıcı gücü en üst düzeye çıkarmalıdır.

İngilizce-Türkçe Bilimsel İfadelerin Çevirisi

Bilimsel ifadelerin İngilizce-Türkçe çevirisi, aşağıdaki hususlara dikkat edilerek yapılmalıdır:

 • Teknik Terimler: Bilimsel ifadelerde kullanılan teknik terimler, doğru ve tutarlı bir şekilde çevrilmelidir.
 • Anlam Nüfuz: Çeviri, orijinal ifadenin anlamını tam olarak aktarmalıdır.
 • Dilbilgisi Doğruluğu: Çeviri, hedef dilin dilbilgisi kurallarına uygun olmalıdır.
 • Kültürel Bağlam: Çeviri, hedef kültürün bilimsel terminolojisini ve bağlamını dikkate almalıdır.

Yaygın Bilimsel İfadelerin Çevirisi

Aşağıda, İngilizce-Türkçe çevirisi için yaygın olarak kullanılan bazı bilimsel ifadeler verilmiştir:

| İngilizce İfade | Türkçe Çeviri |
|—|—|
| Scientific method | Bilimsel yöntem |
| Hypothesis | Hipotez |
| Theory | Teori |
| Law | Yasa |
| Experiment | Deney |
| Observation | Gözlem |
| Data | Veri |
| Analysis | Analiz |
| Conclusion | Sonuç |
| Variable | Değişken |
| Control | Kontrol |
| Independent variable | Bağımsız değişken |
| Dependent variable | Bağımlı değişken |
| Correlation | Korelasyon |
| Causation | Nedensellik |

Çeviri Araçları

Bilimsel ifadelerin İngilizce-Türkçe çevirisi için aşağıdaki araçlar kullanılabilir:

 • Çevrimiçi Sözlükler: Google Translate, Microsoft Translator ve Reverso Context gibi çevrimiçi sözlükler, bilimsel terimlerin hızlı çevirilerini sağlar.
 • Makine Çevirisi: DeepL ve Google Translate gibi makine çevirisi araçları, daha uzun bilimsel metinlerin çevirisi için kullanılabilir.
 • İnsan Çevirmenler: Profesyonel insan çevirmenler, bilimsel ifadelerin doğru ve nüanslı çevirilerini sağlayabilir.

Sonuç

Bilim ile ilgili ifadelerin İngilizce-Türkçe çevirisi, bilimsel kavramların ve bulguların doğru ve etkili bir şekilde aktarılmasını gerektirir. Teknik terimlerin doğru çevirisi, anlam nüfuzu, dilbilgisi doğruluğu ve kültürel bağlamın dikkate alınması, başarılı bir çeviri için çok önemlidir. Çeviri araçları ve insan çevirmenlerin bir kombinasyonu, bilimsel ifadelerin yüksek kaliteli çevirilerini sağlamaya yardımcı olabilir.


Yayımlandı

kategorisi