bilişsel kuram nedir

Bilişsel Kuram: Zihinsel Süreçlerin Rolü

Bilişsel kuram, zihinsel süreçlerin davranış ve deneyimi nasıl etkilediğini inceleyen psikolojik bir yaklaşımdır. Bilişsel psikologlar, insanların bilgiyi nasıl algıladıklarını, işlediklerini, hatırladıklarını ve kullandıklarını anlamaya çalışırlar. Ayrıca, düşünme, problem çözme, karar verme ve dil gibi zihinsel süreçlerin nasıl geliştiğini ve değiştiğini de incelerler.

Bilişsel kuram, 20. yüzyılın ortalarında davranışçılığa bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Davranışçılar, davranışın yalnızca gözlemlenebilir uyarıcılar ve tepkilerle açıklanabileceğini savunuyorlardı. Bilişsel psikologlar ise, davranışın zihinsel süreçler tarafından da etkilendiğini ileri sürdüler.

Bilişsel kuramın temel varsayımlarından biri, insanların aktif bilgi işlemciler olduğudur. Yani, insanlar çevrelerinden gelen bilgileri alır, işler ve bu bilgilere göre davranışlarda bulunur. Bilişsel psikologlar, insanların bu bilgiyi işleme süreçlerini anlamak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bu yöntemler arasında deneyler, gözlemler ve bilgisayar simülasyonları yer alır.

Bilişsel kuram, psikolojinin birçok alanında önemli katkılarda bulunmuştur. Örneğin, bilişsel psikologlar, öğrenme, hafıza, dikkat, dil ve problem çözme gibi konularda önemli araştırmalar yapmışlardır. Ayrıca, bilişsel kuram, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi ve iş psikolojisi gibi alanlarda da kullanılmaktadır.

Bilişsel Kuramın Konuları

Bilişsel kuram, zihinsel süreçlerin davranış ve deneyimi nasıl etkilediğini inceleyen geniş bir alandır. Bilişsel psikologlar, insanların bilgiyi nasıl algıladıklarını, işlediklerini, hatırladıklarını ve kullandıklarını anlamaya çalışırlar. Ayrıca, düşünme, problem çözme, karar verme ve dil gibi zihinsel süreçlerin nasıl geliştiğini ve değiştiğini de incelerler.

Bilişsel kuramın temel konuları şunlardır:

  • Algı: İnsanların çevrelerinden gelen bilgileri nasıl algıladıkları ve yorumladıkları.
  • Dikkat: İnsanların belirli bilgilere veya görevlere nasıl odaklandıkları.
  • Hafıza: İnsanların bilgileri nasıl depoladıkları ve hatırladıkları.
  • Düşünme: İnsanların bilgiyi nasıl işleyerek yeni fikirler ve çözümler ürettikleri.
  • Problem çözme: İnsanların karşılaştıkları sorunları nasıl çözdükleri.
  • Karar verme: İnsanların farklı seçenekler arasından nasıl seçim yaptıkları.
  • Dil: İnsanların nasıl iletişim kurdukları ve dili nasıl kullandıkları.

Bilişsel Kuramın Önemi

Bilişsel kuram, psikolojinin birçok alanında önemli katkılarda bulunmuştur. Örneğin, bilişsel psikologlar, öğrenme, hafıza, dikkat, dil ve problem çözme gibi konularda önemli araştırmalar yapmışlardır. Ayrıca, bilişsel kuram, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi ve iş psikolojisi gibi alanlarda da kullanılmaktadır.

Bilişsel kuramın önemi şunlardır:

  • Davranışı açıklamak: Bilişsel kuram, insanların davranışlarını zihinsel süreçlerle açıklayabilir. Örneğin, bir öğrencinin sınavda başarısız olması, onun sınav konusundaki bilgi eksikliğinden veya sınav kaygısından kaynaklanabilir.
  • Zihinsel süreçleri anlamak: Bilişsel kuram, insanların zihinsel süreçlerini anlamaya yardımcı olur. Örneğin, bilişsel psikologlar, insanların nasıl öğrendiklerini, hafızalarının nasıl çalıştığını ve nasıl problem çözdüklerini inceleyerek zihinsel süreçler hakkında bilgi edinirler.
  • Psikolojik sorunları tedavi etmek: Bilişsel kuram, psikolojik sorunların tedavisinde de kullanılır. Örneğin, bilişsel davranışçı terapi (BDT), insanların olumsuz düşünce ve davranışlarını değiştirerek psikolojik sorunlarını tedavi etmeyi amaçlayan bir terapi türüdür.

Sonuç

Bilişsel kuram, zihinsel süreçlerin davranış ve deneyimi nasıl etkilediğini inceleyen psikolojik bir yaklaşımdır. Bilişsel psikologlar, insanların bilgiyi nasıl algıladıklarını, işlediklerini, hatırladıklarını ve kullandıklarını anlamaya çalışırlar. Ayrıca, düşünme, problem çözme, karar verme ve dil gibi zihinsel süreçlerin nasıl geliştiğini ve değiştiğini de incelerler.

Bilişsel kuram, psikolojinin birçok alanında önemli katkılarda bulunmuştur. Örneğin, bilişsel psikologlar, öğrenme, hafıza, dikkat, dil ve problem çözme gibi konularda önemli araştırmalar yapmışlardır. Ayrıca, bilişsel kuram, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi ve iş psikolojisi gibi alanlarda da kullanılmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi