Biota ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Biota" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Biota" ne demek?

 1. Herhangi bir coğrafi alan ve jeolojik devrenin karışmış direy ve biteyi.

 2. Biyota, belirli bir ekosistemde yaşŸayan tüm bitki ve hayvanların toplam nüfusu (Ekoloji)

Biota nedir? İlişkili sözcükler

 • Biyota Biota: Belirli bir bölgede yada çevrede bulunan bitki ve hayvan yaşamının bütünü. devamı...
 • Bioecology: Bitki ve hayvanların çevre ile olan ilişkileriyle uğrasan ekoloji dalı biog Biyoekoloji, canlılar çevresi bilimi, hayvanlar ve bitkiler ile ortamları arasındaki karşŸılıklı etkileşŸimi inceleyen bilim devamı...
 • Pazar Potansiyeli Market Potential: incelenen pazarda beklenen toplam talep. belirli bir dönemde, belirli bir düzeyde pazarlama aktivitesi ile belirli bir segmentte müşterilerin satın alabileceği toplam ürün miktarı. devamı...
 • Su Bitkileri: Tek hücreli veya hücre toplulukları olan, suya uyum gösteren, Schizomycetes sınıfından, suda yaşayan bitki ve hayvanların ölülerinde saprofit ve su canlılarında parazit olarak yaşayan su bitkileri. devamı...
 • Allogen Süksesyonu: (Yun. allos:diğer; ergon: faaliyet) Bir ekosistemde yangın vb. gibi dış çevre koşulları değişimi sonucu oluşan bitki süksesyonları. devamı...
 • Avifauna: Belirli bir bölgedeki kuşlar veya kuş türleri. Aviafuna, kuşŸlar, belirli bir bölgedeki kuşŸ nüfusu devamı...
 • Flora: Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, bitey. Bir bölgenin bitki örtüsü topluluğu. devamı...
 • Benthos: Deniz dibi alemi, deniz dibinde yaşayan bitki veya hayvanlar Dip canlilari devamı...
 • Yöntasar: Nüfusu 5 bin ile 10 bin arasında bulunan ya da nüfusu ne olursa olsun, ilçe özeği olan kentlerden düzentasarı bulunamayanların, yalnız bir ya da birkaç anayolunun ve bu yolların iki yanındaki taşınmazların düzenlenmesi için hazırlanan tasar. devamı...
 • Hidrobiyoloji: Sularda yaşayan canlıların hayatını inceleyen bilim dalı. Bu bilimle ilgili. devamı...

Biota ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.