bir sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bir kelimesinin manası:

  1. Sayıların ilki.
  2. Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı.
  3. Bu sayı kadar olan.
  4. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).
  5. Tek.
  6. Beraber.
  7. Eş, aynı, bir boyda.
  8. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.
  9. Yıldırım. Bulutdan buluta veya bulutdan yere elektrik boşanması.
  10. Kuyu. (Osmanlıca'da yazılışı: bi'r)

bir ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları